Новини порталу

Чи потрібна печатка на первинних документах?

Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Пробухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон № 996) підставою длябухгалтерського обліку господарських операції є первинні документи.


Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первиннихдокументів можуть складатися зведені облікові документа. Пунктом 2 ст. 9 Закону № 996передбачено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені упаперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: назвудокумента (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складенодокумент; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність їїоформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, якабрала участь у здійсненні господарської операції.

Підпунктом 2.5 п. 2 Положення «Про документальне забезпечення записів убухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від24.05.1995 № 88 встановлено, що документ має 6ути підписаний особисто, а підпис можебути скріплений печаткою. Відповідно до абзапу третього п. 5 ст. 8 Закону № 996підприємство самостійно розробляє систему і форми внутрішньогосподарського(управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає правапрацівників на підписання бухгалтерських документів.

Слід зазначити, що частиною першою 1 ст. 58-1 Господарського кодексу України(далі - ГКУ) встановлено, що суб’єкт господарювання має право використовувати у своїйдіяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.

Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документіне створює юридичних наслідків (ч.З ст. 58-1 ГКУ).

Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру (ч.4 ст. 58-1 ГКУ).

Таким чином, використання печатки на документах суб’єкта господарювання є правомтакого суб’єкта, а не його обов’язком.

Контакти

Україна, м. Кривий Ріг, вул. Соборності (Косіора), 35, оф.3 (район Соцміста)

Тел: +38(097) 483 – 52 – 10

facebookhttps://www.facebook.com/privaturist/

facebooku.k.privatlawyer@gmail.com

facebookprivatlawyer